Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

PISA: Πήραν κάτω από τη βάση οι Ελληνες μαθητές στην Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες


από το blog Ελπήνωρ και το esos. gr

Στην ομάδα των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις (μέσες επιδόσεις των μαθητών χαμηλότερες από τη μέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ) , κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (Programme for International Student Assessment), σχετικά με τις μαθητικές επιδόσεις στις 34 χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που έγινε το Μάρτιο του 2009.

Συγκριμένα η Ελλάδα:
Στην Κατανόηση Κειμένου με μέσο όρο επίδοσης 483 μονάδες κατατάσσεται 25η μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ (μέσος όρος χωρών του ΟΟΣΑ-493 μονάδες, 1η η Κορέα –539 μονάδες- & τελευταίο το Μεξικό –425 μονάδες).

Στα Μαθηματικά με μέσο όρο επίδοσης 466 μονάδες κατατάσσεται 30η μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ (μέσος όρος χωρών του ΟΟΣΑ-496 μονάδες, 1η η Κορέα –546 μονάδες- & τελευταίο το Μεξικό –419 μονάδες).
Στις Φυσικές Επιστήμες με μέσο όρο επίδοσης 470 μονάδες κατατάσσεται 30η μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ (μέσος όρος χωρών του ΟΟΣΑ-501 μονάδες, 1η η Φιλανδία –554 μονάδες- & τελευταίο το Μεξικό –416 μονάδες).
Σε σχέση με προηγούμενους κύκλους του διαγωνισμού, η Ελλάδα δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά τη συνολική θέση της αν και εμφανίζει μια σημαντική βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά σε σχέση με το PISA 2003, μια μικρή βελτίωση στην Κατανόηση Κειμένου σε σχέση με το PISA 2000, αλλά ταυτόχρονα και μια μικρή υποχώρηση στις Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με το PISA 2006.
Επιπλέον, προκύπτει ότι στην Ελλάδα η κοινωνικό-οικονομικό-πολιτισμική κατάσταση του μαθητή δεν είναι τόσο ισχυρός παράγοντας στην εξήγηση των επιδόσεων των μαθητών όσο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που ήδη έχει τα αποτελέσματα έχει «δρομολογήσει» την εφαρμογή του Νέου Σχολείου, στοχεύοντας την αλλαγή αυτής της εικόνας της χώρας στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη δρομολογήσει το σχεδιασμό νέων Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες, από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Στόχος των συνδυασμένων δράσεων είναι:
Η ποσοτική βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών μας από τον επόμενο διαγωνισμό του PISA (2012) και η άνοδος από την τελευταία στη μεσαία ομάδα χωρών στο μεθεπόμενο διαγωνισμό του PISA (2015).
Τι είναι το Πρόγραμμα PISA; 
Το PISA (Programme for International Student Assessment) είναι ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που διεξήχθη για πρώτη φορά το 2000 και έκτοτε υλοποιείται κάθε τρία χρόνια. Πρόκειται για μια συνεργατική προσπάθεια εβδομήντα πέντε χωρών (34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και 41 συνεργαζόμενες χώρες) που αποσκοπεί στην ανά τριετία παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συστημάτων με όρους επίδοσης των μαθητών στην Κατανόηση Κειμένου (Γλώσσα), τα Μαθηματικά και της Φυσικές Επιστήμες (δίνεται έμφαση σε ένα από αυτά τα τρία μαθήματα σε κάθε κύκλο του προγράμματος, με την έμφαση στο PISA 2009 να είναι στη Γλώσσα).
Το PISA εστιάζεται στην αποτίμηση της ικανότητας των 15χρονων μαθητών/τριών να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα PISA αξιολογεί τον αναγνωστικό, το μαθηματικό και τον επιστημονικό εγγραμματισμό των μαθητών/τριών, που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Επιπλέον, το PISA συλλέγει δεδομένα για τους ίδιους τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ερμηνεία των διαφορών στις επιδόσεις των χωρών αυτών.

Ρεπορτάζ:esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου