Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Αντάρτικο και απειλές ΟΛΜΕ κατά της αξιολόγησης
Απόστολος Λακασάς ( Καθημερινή)

«Αντάρτικο» κατά της αξιολόγησης των καθηγητών κήρυξε η ΟΛΜΕ, ανακοινώνοντας ότι «θα ακυρώσει στην πράξη την προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης». Υιοθετώντας πρακτικές άλλων εποχών, απειλεί με διώξεις και στοχοποιήσεις τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, καλώντας τους να διαλέξουν με ποιον θα πάνε!
Ειδικότερα, το υπ. Παιδείας προγραμματίζει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις σχολικές μονάδες από το 2012-2013. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της αρμόδιας υφυπουργού Παιδείας κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου άρχισε η προετοιμασία της διαδικασίας και έως το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς θα επιμορφωθούν οι περίπου 13.000 διευθυντές των σχολείων και οι σχολικοί σύμβουλοι που έχουν επιλεγεί για την οργάνωση της αυτοαξιολόγησης των σχολικών συμβούλων. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης μελετώνται τα μέσα-πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό, η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, το κλίμα και οι σχέσεις στο σχολείο, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
Ως απάντηση στην προετοιμασία του υπουργείου, η ΟΛΜΕ εξέδωσε χθες ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι «έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αντισταθούμε για να μην περάσει η αξιολόγηση-χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, που φέρνει την υποταγή, τη διάσπαση του κλάδου, τη μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμότητας, τις απολύσεις». Μάλιστα, η ΟΛΜΕ προχωρά σε πρακτικές άλλων εποχών, απειλώντας όσους συμμετάσχουν. «Ολοι οι παράγοντες και τα στελέχη της εκπαίδευσης καλούνται να αποφασίσουν με ποιον είναι. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα συμβάλλουν στη χειραγώγηση, τη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση συναδέλφων τους; Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα αποτελέσουν τον φορέα των απολύσεων συναδέλφων τους;» λέει η ΟΛΜΕ. Και προσθέτει: «Κανείς εκπαιδευτικός αξιολογητής. Κανείς συνεργός στις απολύσεις. Δεν έχει θέση στον κλάδο όποιος συνεργήσει σε απολύσεις. Πρέπει να διαλέξουν όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης με ποιον είναι: με το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό ή με την τρόικα και την πολιτική διάλυσης του δημόσιου σχολείου;».

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο Τομέας Παιδείας της ΔΗΜ.ΑΡ για τις συγχωνεύσεις των ερευνητικών κέντρωνΕνώ στις ανεπτυγμένες  χώρες  θεωρείται αυτονόητο ότι η  ενίσχυση της έρευνας και  ο πολλαπλασιασμός των διαύλων επικοινωνίας με τον παραγωγικό ιστό, αποτελεί βασικό συστατικό της πορείας διεξόδου από την ύφεση και της ενίσχυσης  της αναπτυξιακής διαδικασίας, η κυβέρνηση ακολουθεί την αντίστροφη  πορεία, με μέτρα που αποδυναμώνουν  ή και καταστρέφουν το ερευνητικό σύστημα της χώρας.
Η ΔΗΜΑΡ είναι  υπέρ των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η  τακτή αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού ώστε να προσαρμόζεται στα συνεχώς εξελισσόμενα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα.
Το θέμα της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού της χώρας – και όχι μόνο των Ερευνητικών Κέντρων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας - αποτέλεσε αντικείμενο ανοικτής διαβούλευσης.  Η φυσική απόληξη αυτής της διαδικασίας θα ήταν μια συνολική πρόταση για όλη την έρευνα σε όλο τον Δημόσιο τομέα και ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα ακολουθούσε την φυσιολογική νομοθετική οδό.
Αντ’ αυτού η κυβέρνηση επέλεξε να χειριστεί το ζήτημα εστιάζοντας σ΄ ένα υποσύνολο των ερευνητικών φορέων, το οποίο τυχαίνει να είναι αυτό ακριβώς που εφαρμόζει το νόμο για την έρευνα, διαθέτει πολλαπλούς δείκτες αποδοτικότητας, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι, και σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς, αξιολογείται από εξωτερικές διεθνείς επιτροπές κάθε πέντε χρόνια. Είναι φανερό λοιπόν ποιο τμήμα του δημοσίου η κυβέρνηση θέλει να «αναδιαρθρώσει»: αυτό ακριβώς που είναι το πιο διαφανές, καταγεγραμμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο ως προς τις πρακτικές που ακολουθεί.
Το γεγονός ότι η εσωτερική συνένωση ινστιτούτων που βρίσκονται έτσι κι αλλιώς στο ίδιο ΕΚ –πολλές φορές στο ίδιο κτίριο-  παρουσιάζεται θριαμβευτικά από την Υπουργό σαν κατάργηση 25 φορέων του δημοσίου και κατά συνέχεια σαν σημαντική –προσωπική- επιτυχία στον «εξορθολογισμό της λειτουργίας του κράτους», δείχνει ανάγλυφα την ποιότητα και το επίπεδο του πολιτικού λόγου, και καθιστά διαφανή τα μικροπολιτικά κίνητρα των σχετικών ανακοινώσεων στα ΜΜΕ.
Η ένταξη της παραπάνω διαδικασίας συνενώσεων των ινστιτούτων της ΓΓΕΤ σε μια δευτερεύουσα διάταξη του εφαρμοστικού νόμου για το Μνημόνιο 2, ο οποίος θα ψηφιστεί στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δείχνει την έλλειψη σοβαρότητας και στοιχειώδους δεοντολογίας από την πλευρά του Υπουργείου.

Οφείλουμε να σημειώσουμε τα εξής:

·        Ενώ στα κείμενα της διαβούλευσης ήταν ρητή η συγχώνευση των 14 ινστιτούτων της Ακαδημίας Αθηνών σε 2 Ινστιτούτα καμία σχετική διάταξη δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου.
·        Επίσης δεν περιλαμβάνεται καμία διάταξη για τα ερευνητικά Κέντρα εκτός ΓΓΕΤ είτε για αυτά που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας είτε γι αυτά που υπάγονται σε άλλα Υπουργεία.
·        Όσοι ασχολούνται με τον ερευνητικό ιστό επαναλαμβάνουν ότι  συνένωση των ινστιτούτων της ΓΓΕΤ δεν έχει κανένα οικονομικό αντίκρισμα, δεν επιφέρει καμία εξοικονόμηση. Το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 Ευρώ)  το οποίο παρουσιάζεται στην έκθεση του γενικού λογιστηρίου ως οικονομία, από τη μισθοδοσία Διευθυντών και τα λειτουργικά έξοδα των κέντρων, δεν υπερβαίνει το ποσό των   εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 Ευρώ ). Το Υπουργείο θα πρέπει με σοβαρότητα να επαληθεύσει τους υπολογισμούς του αφαιρώντας ένα μηδενικό.
·        Η περικοπή κατά δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 Ευρώ)  από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Άρθρο 2, παρ. 1, εδ. στ, περιπτ. 1) αποτελεί ευθεία βολή στη βιωσιμότητα των ερευνητικών κέντρων δεδομένου ότι θίγει τον πυρήνα της λειτουργίας  τους. 
·        Η συγχώνευση μη συναφών ινστιτούτων σε νέα ινστιτούτο με πλήθος άνω των 70 ερευνητών και η ταυτόχρονη διατήρηση ολόκληρων ερευνητικών κέντρων με αριθμό 10 μόλις ερευνητών αποτελούν ιδιαίτερα προβληματικά στοιχεία.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις  διότι στο όνομα μιας δήθεν επιταγής του μνημονίου, η οποία δεν καταγράφεται πουθενά στο κείμενο οδηγεί στη διάλυση του ερευνητικού ιστού της χώρας. Στην πραγματικότητα στο μνημόνιο 2 περιέχεται μόνο το εξής απόσπασμα: [… για την Έρευνα & Ανάπτυξη είναι υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας να “Παρουσιάσει στρατηγικό σχέδιο δράσης για πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και των συνεργιών μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής Ε&Α και καινοτομίας, καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2012.
Συνεπώς περιμέναμε  από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην παραπάνω επιταγή του Μνημονίου2 και να κάνει μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο  της Ε&Α και της επεξεργασίας των σχετικών προτάσεων (  στο πνεύμα της πρόσφατης ημερίδας των ΠΟΣΔΕΠ,ΟΣΕΠ-TEI, EEE ) μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός για σύγκλιση δυνάμεων και κατάθεση προτάσεων.
Προτίμησε τη ευθεία επίθεση στο ερευνητικό σύστημα  και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα/πυροτεχνήματα.
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει αποκαταστήσει την επαφή της με την πραγματικότητα της χώρας και επιμένει στην οδό της αναξιοπιστίας και της πομπώδους αυταρέσκειας, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφους τους πελατειακούς θύλακες. 

Πληροφορίες και εδώ

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για τη ματαίωση των εκλογών ανάδειξης των συμβουλίων διοίκησης.


Με αποφάσεις των εφορευτικών επιτροπών στα πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Πελοποννήσου αλλά και με καταλήψεις, όπως στο ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ματαιώθηκαν οι προγραμματισμένες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των συμβουλίων διοίκησης των πανεπιστημίων που προβλέπει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ της χώρας. Ο τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ έχει εκφράσει επανειλημμένα την αποδοκιμασία του στα φαινόμενα βίας και ανομίας που σημειώνονται στο δημόσιο πανεπιστήμιο και το απαξιώνουν. Ο νόμος 4009/2011 έχει σοβαρά προβλήματα και η πολιτική του υπουργείου απέναντι στα πανεπιστήμια οξύνει την ένταση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στο αρμόδιο υπουργείο. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για να παρεμποδίζεται η εφαρμογή του νόμου και να υποθάλπεται η βία. Οι εκλογές των συμβουλίων διοίκησης πρέπει να προχωρήσουν και το διδακτικό προσωπικό να αφεθεί ελεύθερο να ασκήσει το δημοκρατικό ακαδημαϊκό του δικαίωμα.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Σχέδιο δράσης κατά των εκλογών στα ΑΕΙ...Από το ΒΗΜΑ
Σε ...εμπόλεμη ζώνη, μπαίνουν την Τετάρτη τα πανεπιστήμια της χώρας καθώς ο νέος Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ δοκιμάζεται με την πρώτη εφαρμογή του, ενώ ομάδες καθηγητών που αντιδρούν, ετοιμάζουν ήδη «σχέδιο δράσης».
Σε δυο πανεπιστήμια της χώρας (Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού τους (ΔΕΠ), καλούνταν να ψηφίσουν για τα νέα συμβούλια διοίκησης εν μέσω «πολεμικού» κλίματος. Σε δύο ακόμη (Πελοποννήσου και Ιωαννίνων), οι εκλογές είχαν προσδιοριστεί επίσης για την Τετάρτη αλλά αναβλήθηκαν λόγω κινητοποιήσεων των φοιτητών τους.

Την ίδια στιγμή, πολλοί καθηγητές που αντιδρούν στο νέο νόμο έχουν ήδη καταρτίσει σχέδιο «επιχειρησιακής δράσης» που θα το ζήλευε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη...

Όπως αποκαλύπτει έγγραφο που έστειλε σε συναδέλφους του, σε 50 συλλόγους καθηγητών ανά τη χώρα, ο πρόεδρος του συλλόγου καθηγητών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Τ. Πολίτης, οι «δυνάμεις» των διδασκόντων που αντιδρούν στον νέο Νόμο θα πρέπει να σκορπιστούν στα πανεπιστήμια στα οποία έχουν προσδιοριστεί οι εκλογές, για να τις εμποδίσουν. Στο έγγραφο αυτό, τα πανεπιστήμια χωρίζονται σε «αδύναμα» και όχι, από πλευράς αριθμητικής εκπροσώπησης εκείνων που αντιδρούν στον νέο Νόμο.

Την κατάσταση δεν βοηθάει καθόλου το γεγονός ότι οι οργανωτικές επιτροπές των εκλογών, που έχουν διοριστεί από το υπουργείο Παιδείας για να κάνουν τις εκλογές, δεν έχουν πετύχει την ανέφελη ...συνεργασία τους με τις πρυτανικές αρχές τους, που όπως είναι γνωστό παύονται στη μέση της θητείας τους το καλοκαίρι. Έτσι ή αλλιώς όμως, λίγοι είναι εκείνοι στην πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας που πιστεύουν ότι θα γίνουν τελικά εκλογές, τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία.

«Εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τις εκλογές και η πλειονότητα των μελών ΔΕΠ του πανεπιστημίου μας τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας» λέει στο «Βήμα» ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κ. Γουργουλιάνης. Στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ωστόσο, οι πρυτανικές αρχές ολοκλήρωσαν κανονικά τη θητεία τους το καλοκαίρι, οπότε και τα μέλη τους θα βάλουν ξανά υποψηφιότητα ως μέλη του νέου συμβουλίου.

«Θα προσπαθήσουμε να μεταπείσουμε όσους διαφωνούν» λέει ο κ. Γουργουλιάνης. «Είναι πάντως παγκόσμια πρωτοτυπία να μεταφέρονται φοιτητές και καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια για να εμποδίσουν εκλογές», καταλήγει.

Την ίδια στιγμή, στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ματαιώθηκε την Τρίτη συνάντηση των υποψηφίων αλλά και των μελών των εφορευτικών επιτροπών των εκλογών από ομάδα φοιτητών που τους απαγόρευσε την είσοδο στην αίθουσα όπου θα γίνονταν οι εκλογές.

Στη Θεσσαλονίκη

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο πρύτανης κ. Γ. Μυλόπουλος, έχει στείλει ήδη επιστολή στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής κ. Αν. Μάνθο στην οποία αναφέρεται σε προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος τα μέλη της οποίας λόγω του κλίματος «πόλωσης και διχασμού στην πανεπιστημιακή κοινότητα, είχαν ζητήσει το "πάγωμα" της διαδικασίας εκλογής του Συμβουλίου, με σκοπό την εκτόνωση της έντασης».

Τελικά, με δεδομένο ότι οι εκλογές δεν αναβλήθηκαν αλλά η ανησυχία αυξήθηκε, ο πρύτανης αποφάσισε για την αποφυγή εκτρόπων να θέσει τις ομάδες φύλαξης του Ιδρύματος σε συναγερμό.

Όπως αναφέρεται σε απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του Ιδρύματος «ύστερα από αίτημα της Κοσμητείας της Σχολής ΝΟΠΕ για τη διασφάλιση των λειτουργιών της Σχολής, ενόψει της διεξαγωγής των εκλογών, αποφάσισε να θέσει όλες τις υπηρεσίες φύλαξης του Α.Π.Θ. σε κατάσταση συναγερμού επιπέδου ΙΙ, το οποίο είναι το ανώτατο επίπεδο συναγερμού που δε διακόπτει τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου».

«Η γενικότερη πολιτική και κοινωνική συγκυρία προκαλεί βάσιμες ανησυχίες ότι αυτές οι εκλογές στο πανεπιστήμιο μπορεί να γίνουν εστία αναταραχής» δήλωσε ο κ. Μυλόπουλος στο «Βήμα».

«Μιας αναταραχής την οποία ως πρυτανικό συμβούλιο καταφέραμε να αποκλείσουμε εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας τον τελευταίο καιρό» συνέχισε. «Τις ανησυχίες μας αυτές τις κάναμε γνωστές εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή και προς κάθε κατεύθυνση κάνοντας έκκληση για μετάθεση των εκλογών σε χρόνο εκτός της παρούσας συγκυρίας. Η προσπάθεια μας αυτή για σύνεση και αυτοσυγκράτηση προς όλες τις πλευρές όμως, έπεσε στο κενό. Το μόνο που μας μένει είναι η επιστράτευση του συνόλου του προσωπικού φύλαξης του ΑΠΘ. Δυστυχώς, βέβαια, είναι γνωστό ότι η πανεπιστημιακή φύλαξη είναι και ελλιπής και περιορισμένης δυνατότητας» κατέληξε.

Ματαιώθηκαν στο Πελοποννήσου

Στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι εκλογές ματαιώθηκαν τελικά την Τρίτη, καθώς έγινε κατάληψη των κτιρίων του.

«Η ματαίωση των ανωτέρω εκλογικών διαδικασιών καθίσταται αναγκαία για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς η παρουσία μεγάλου αριθμού φοιτητών στα γραφεία του Ιδρύματος στην Τρίπολη δεν επέτρεψε τη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής σήμερα Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 κατά την οποία θα ρυθμίζονταν οι τελευταίες τεχνικές- οργανωτικές- διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη διενέργεια των εκλογών. Παράλληλα οι εν λόγω φοιτητές κατέστησαν σαφές στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής ότι ίδια κινητοποίηση θα υπάρξει και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών προκειμένου να αποτραπεί η πραγματοποίησή τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής των εκλογών και γραμματέα του πανεπιστημίου κ. Δ. Κλάδη.

«Κατόπιν αυτών, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε τη ματαίωση των εκλογών προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία κλίματος οξύτητας και σκηνικού έντασης και, ενδεχομένως, έκρυθμων καταστάσεων στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και προκειμένου να διαφυλαχθεί η ηρεμία του Ιδρύματος. Η Οργανωτική Επιτροπή θα προσδιορίσει τις επόμενες κινήσεις της συνεκτιμώντας τη ειδικότερη κατάσταση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που διαμορφώνεται συνολικά στο χώρο των ελληνικών Πανεπιστημίων σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες εκλογής των πρώτων Συμβουλίων» αναφέρεται στην ανακοίνωση του κ. Κλάδη.


Το σχέδιο δράσης

«Με έκπληξη οργή αλλά και αγανάκτηση λάβαμε γνώση του παρακάτω παρατιθέμενου ηλεκτρονικού μηνύματος που διαβιβάστηκε στο προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ» αναφέρουν οι εκπρόσωποι της παράταξης Κι.Π.ΑΝ (Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης) της Ομοσπονδίας των καθηγητών ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ) που ...αποκάλυψαν το σχέδιο αποτροπής των εκλογών σε Ιδρύματα της χώρας από συναδέλφους τους.

«Με έκπληξη, γιατί δεν μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχουν ελεύθεροι και ώριμοι έλληνες πολίτες -και μάλιστα πανεπιστημιακοί δάσκαλοι-, οι οποίοι «απεργάζονται» σχέδια προσφυγής ακόμα και στην ανοικτή βία για να αποτρέψουν την άσκηση του στοιχειώδους δημοκρατικού δικαιώματος από τους συναδέλφους τους. Ενός δικαιώματος που μετά από πολλές δεκαετίες αιματηρών αγώνων έχει κατακτήσει ο κάθε έλληνες πολίτης σε κάθε γωνιά της χώρας, εκτός βέβαια όπως φαίνεται των πανεπιστημιακών χώρων!» προσθέτουν.

«Οργή και αγανάκτηση γιατί οι «συνάδελφοι» αυτοί δεν διστάζουν να εμπλέξουν στα σχέδια τους και νέους ανθρώπους - τους φοιτητές μας. Μετατρέποντας τους σε αερομεταφερόμενες μονάδες κρούσης, περιφερόμενες από πανεπιστημίου εις πανεπιστήμιο» συνεχίζουν. «Η βία, ο στιγματισμός, ο εκβιασμός και ο εκφοβισμός των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι συμπτώματα έσχατης πολιτικής αλλά και ακαδημαϊκής παρακμής. Τα φαινόμενα αυτά πρέπει να εκλείψουν και οι υποκινητές τέτοιων ενεργειών πρέπει να απομονωθούν πολιτικά» καταλήγουν.

Το μήνυμα του κ. Πολίτη που προωθήθηκε στους συνάδελφους του είναι το ακόλουθο:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρόλο που τα κεντρικά πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά, η δική μας παρέμβαση στο χώρο των πανεπιστημίων και συγκεκριμένα στις εκλογές Συμβουλίων δεν θα πρέπει να αποσυντονιστεί. Εξ άλλου, συνιστά μέρος της γενικότερης έκφρασης κοινωνικής οργής απέναντι στην τρέχουσα πολιτική.
Όπως ήδη όλοι γνωρίζουμε στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ιωαννίνων και Αριστοτέλειο θα επιχειρηθεί να γίνουν εκλογές την Τετάρτη 15/2.

Στα δύο ιδρύματα (ΑΠΘ και Ιωαννίνων) οι «ντόπιες» πανεπιστημιακές δυνάμεις, τόσο σε επίπεδο μελών ΔΕΠ, όσο και σε επίπεδο φοιτητών, από τα όσα έχουμε μέχρι σήμερα διαπιστώσει, εκτιμάται ότι επαρκούν για να ματαιώσουν τις εκλογές. (

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χτες Παρασκευή 10/2 δόθηκε κοινή συνέντευξη τύπου από τους Συλλόγους διδασκόντων, φοιτητών και εργαζομένων και ανακοινώσαμε δημόσια την πρόθεσή μας να μπλοκάρουμε τις εκλογές. Χτες επίσης επιβεβαιώθηκε από πλευράς Οργανωτικής Επιτροπής η ημερομηνία των εκλογών (15/2, ώρα 9.00-15.00) και ανακοινώθηκαν τα ακριβή σημεία των 2 εκλογικών κέντρων (αμφιθέατρα σε Βόλο και Λάρισα). Δεν γίνεται καμιά αναφορά σε επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών αν αυτές δεν πραγματοποιηθούν στις 15/2.

Η κατάσταση στο Βόλο είναι υπό πλήρη έλεγχο. Η εκτίμηση των φοιτητών στη Λάρισα είναι ότι χρειάζονται ενίσχυση: επιθυμητή είναι η συμπαράσταση φοιτητών από Αθήνα, απαραίτητη είναι η παρουσία μελών ΔΕΠ. Οι σχολές που προβλέπεται να ψηφίσουν στην Λάρισα είναι Ιατρική, Κτηνιατρική, ΤΕΦΑΑ και Βιοχημεία. Μέλη ΔΕΠ από Αθήνα, ειδικά -αλλά όχι αποκλειστικά- από Ιατρική και ΤΕΦΑΑ Αθήνας, που τυχόν θα μπορούσαν να βρεθούν στη Λάρισα την Τετάρτη 15/2, θα είναι πολύ χρήσιμο.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι αδύναμη περίπτωση και οφείλουμε να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Εκεί δεν υπάρχει καμιά ανάμιξη του «ντόπιου» ΕΣΔΕΠ με τη διαδικασία ματαίωσης των εκλογών. Οι πιέσεις που ασκούν εκεί οι Κουλαϊδής και Δημόπουλος είναι αφόρητες. Η μόνη συνιστώσα της τοπικής πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει θέση για ματαίωση των εκλογών είναι οι φοιτητές. ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και Διοικητικοί έχουν ήδη θέσει υποψηφιότητες για εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο.

Οι εκλογές για τα μέλη ΔΕΠ θα γίνουν στις 15/2 στο κτίριο της Πρυτανείας στην Τρίπολη (12.00-17.00). Δεν γίνεται καμιά αναφορά σε επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών αν αυτές δεν πραγματοποιηθούν στις 15/2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού, του ΕΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ θα γίνουν στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 16/2. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χρειάζεται οπωσδήποτε παρουσία μελών ΔΕΠ από άλλα πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα εκδράμουν φοιτητικές ενισχύσεις από την Πάτρα. Ήδη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον Πρόεδρο του ΕΣΔΕΠ Πάτρας Γ. Ανδρουλάκη, μου επιβεβαίωσε ότι γίνονται συνεννοήσεις με τους φοιτητές του Πατρών.

Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια προεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εκτιμώ ότι την Δευτέρα 13/2 είναι απαραίτητο να πάμε στην Τρίπολη μια ομάδα μελών ΔΕΠ (2 άτομα, προσφέρομαι να είμαι ο ένας) και φοιτητών (2 άτομα) από την Αθήνα και μια αντίστοιχη ομάδα από την Πάτρα και να βρούμε και να συζητήσουμε με τους φοιτητές της Τρίπολης.

Συνοψίζοντας, οι απαιτήσεις για την Τετάρτη 15/2 είναι: Μέλη ΔΕΠ: για Λάρισα (από Αθήνα) και ιδίως για Τρίπολη (από Πάτρα). Φοιτητές: οπωσδήποτε για Τρίπολη (από Πάτρα), ει δυνατόν για Λάρισα (από Αθήνα).»

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση των Νέων της ΔΗΜΑΡ για τα επεισόδια στο ΑΠΘ
Την 8ή Φεβρουαρίου μερικές δεκάδες φοιτητών, συνοδευόμενοι από μια δεκάδα καθηγητών προσκείμενων σε αριστερές δυνάμεις, εισέβαλαν στο χώρο του ΑΠΘ, όπου συνεδρίαζαν οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογών για το Συμβούλιο του πανεπιστημίου και με σκαιότατο τρόπο διέκοψαν τη συνεδρίαση. Καθένας έχει το δικαίωμα να διαφωνεί με ένα νόμο του κράτους και να κάνει ότι νομίμως περνάει από χέρι του για τον αλλάξει. Εντούτοις, ο τρόπος που επέλεξε αυτή η θλιβερή πανεπιστημιακή μειοψηφία θυμίζει άλλες σκοτεινές εποχές. Ως νέοι της Δημοκρατικής Αριστεράς μπορεί να έχουμε ταχθεί κατά του νόμου, αλλά το γεγονός ότι τα έκτροπα προκλήθηκαν από τις δυνάμεις, αφενός της αριστεράς και της προόδου, και αφετέρου της ακόμα αριστερότερης αριστεράς και ακόμα μεγαλύτερης προόδου, δημιουργεί συνειρμούς που προσβάλλουν την αριστερά στο σύνολό της.

Οι Νέοι της Δημοκρατικής Αριστεράς καταδικάζουμε απερίφραστα το συμβάν, επισημαίνοντας ότι οι νόμοι δεν καταλύονται πραξικοπηματικά, αλλά βελτιώνονται ή και αλλάζουν ριζικά μέσω διαλόγου όταν διαπιστωθεί στην πράξη ότι έχουν αξεπέραστα προβλήματα.