Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΗ καθιέρωση του δέκα ως βάση εισαγωγής σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια λειτούργησε ως θρυαλλίδα για να έρθουν στην επιφάνεια προβλήματα που προϋπήρχαν αυτής της θεσμοθέτησης. Η κρίση των ΤΕΙ είναι βαθιά και η επερχόμενη απαξίωσή τους καθολική και γι’ αυτό απαιτείται μια ριζική μεταρρύθμιση.
Η κρίση είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των παρακάτω παραγόντων:
1. Τα ΤΕΙ σήμερα έχουν αρκετά χαρακτηριστικά όμοια με αυτά των Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα:
 • Είναι Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τετραετή διάρκεια σπουδών.
 • Θεσμοθετήθηκε σ’ αυτά η έρευνα ως αναπόσπαστο στοιχείο του προσανατολισμού τους.
 • Υλοποιούνται σ’ αυτά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, αν και όχι αυτόνομα παρά μόνον σε συνεργασία με Πανεπιστήμια.
 • Τα ΤΕΙ διοργανώνουν επιστημονικά συνέδρια και εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
 • Υπάρχουν τμήματα ΤΕΙ που απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγής από πολλά πανεπιστημιακά τμήματα.
 • Η εκλογή σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΤΕΙ προϋποθέτει προσόντα ανάλογα με αυτά των Καθηγητών Πανεπιστημίων.
 • Τα ΤΕΙ ανέπτυξαν εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και έχουν πετύχει την αναγνώρισή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.
2. Παρόλα αυτά όμως, τα ΤΕΙ δεν αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ουσιαστικά ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Ειδικότερα:
 • Υστερούν σημαντικά των Πανεπιστημίων σε χρηματοδότηση, παρόλο που υποδέχονται περίπου ίδιο αριθμό φοιτητών, έχουν ανάλογες ανάγκες σε στέγαση και φοίτηση, έχουν εργαστήρια που πρέπει να εξοπλίσουν με τα απαραίτητα εργαλεία-μέσα και αναπτύσσουν σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες που πρέπει να υποστηριχθούν.
 • Δεν μπορούν αυτόνομα, παρά μόνον σε συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα, να υλοποιήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οι δε φοιτητές τους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε δεν γίνονται καθόλου αποδεκτοί από τα Πανεπιστήμια, είτε περνούν από σειρά αξιολογικών κρίσεων-συμπληγάδων προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα απόκτησης ενός Master στην Ελλάδα.
 • Διαιωνίζεται στην κοινωνία, με την ανοχή της πολιτείας, ο διαχωρισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε φορείς δύο ταχυτήτων.
 • Η άκρατη εξειδίκευση με την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων σε αντικείμενα που έχουν περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα στην αγορά εργασίας όχι μόνον δεν ανέδειξε τον ρόλο και την αξία των ΤΕΙ, αλλά συνέβαλε στη διαχρονική απαξίωσή τους.
3. Στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολιτική που έχει χαραχθεί -από κοινού- εδώ και πολλά χρόνια είναι η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Στο πλαίσιο αυτό η Ανώτατη Εκπαίδευση, σε όλη την Ευρώπη, είναι Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Έτσι τα περισσότερα Τεχνολογικά Ιδρύματα χωρών της Ε.Ε. (Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία κλπ) έχουν μετεξελιχθεί σε Πανεπιστήμια  και οι λιγοστές χώρες που δεν έχουν ακόμα εναρμονισθεί, βρίσκονται στο στάδιο των αλλαγών προς αυτή την κατεύθυνση (Ιρλανδία).
Συνακόλουθα το ερώτημα που προβάλλει αμείλικτα είναι το εξής: Πρέπει να γίνει κάτι και σε τι συνίσταται αυτό προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η -εν πολλοίς- αντιφατική εικόνα των ΤΕΙ και η κρίση ταυτότητας και προσανατολισμού που τα διέπει;
Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, θεωρούμε ότι η πλέον αποτελεσματική λύση προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των θεσμικών προβλημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της εναρμόνισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας με την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι η άμεση μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια.
Οποιαδήποτε άλλη λύση, ουσιαστικά δεν θα αποτελέσει λύση αλλά ημίμετρο που θα διαιωνίζει την υπάρχουσα κατάσταση των προβλημάτων, του ακαδημαϊκού ρατσισμού, της υποβάθμισης, της ασάφειας και του κατακερματισμού, με όλες τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που αυτά συνεπάγονται για τη χώρα. 
Τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια θα προσφέρουν ουσιαστικές προοπτικές σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των νέων που θέλουν να αναζητήσουν επαγγελματικές διεξόδους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις ικανότητες των σημερινών και αυριανών σπουδαστών, θα λειτουργήσουν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα, θα δώσουν ώθηση και δυναμισμό σε όλους αυτούς που θα υπηρετήσουν σε ευνοϊκότερες συνθήκες το νέο θεσμό και θα συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.
Η διαδικασία της μετεξέλιξης των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης των φορέων της πολιτείας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Εμείς, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των καιρών, θεωρούμε ότι τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια πρέπει να καταλάβουν στο χώρο της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης τη θέση που ανήκει σ’ αυτά.

Αγγελόπουλος Σταμάτης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Αγριανίδης Παύλος ΤΕΙ Σερρών, Αθανάσαινας Αθανάσιος ΤΕΙ Σερρών, Αθανασάκη-Μιχαηλίδη Χαρά ΤΕΙ Κρήτης, Αλεξανδράκης Αλέκος ΤΕΙ Σερρών, Αναστασίου Σοφία ΤΕΙ Ηπείρου, Αντωνιάδης Παντελής ΤΕΙ Καβάλας, Αττέσης Ευάγγελος ΤΕΙ Χαλκί­δας,  Βαϊρής Αχιλλέας ΤΕΙ Κρήτης, Βαλκάνος Νικόλαος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Βαλλιανάτος Φίλιππος ΤΕΙ Κρήτης, Βασιλειάδης Σπύρος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Βαφειάδης Αντώνης ΤΕΙ Θεσ/νίκης,  Βερβερίδης Φίλιππος ΤΕΙ Κρήτης, Βίτσας Βασίλης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Βραχόπουλος Μιχάλης ΤΕΙ Χαλκίδας, Γεροντίδης Ιωάννης ΤΕΙ Καβάλας, Γιαννάς Πρόδρομος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Γκάρας Γεώργιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Γλαβάς Ευριπίδης ΤΕΙ Ηπείρου, Γκότσης Πασχάλης ΤΕΙ Σερρών, Γουλιάνας Κωνσταντί­νος ΤΕΙ Θεσ/νίκης,  Δάπης Δημήτριος ΤΕΙ Σερρών, Δαυίδ Κων/νος ΤΕΙ Σερρών, Δαφέρμου Μαρία ΤΕΙ Κρήτης, Δεληγιάννης Ιγνάτιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Δημητρακούδης Δημήτριος ΤΕΙ Σερρών, Δημητριάδης Ευστάθιος ΤΕΙ Καβάλας, Δημητριάδης Σωτήριος ΤΕΙ Σερρών, Δημόπουλος Ηρακλής ΤΕΙ Πειραιά, Διαμαντάρας Κώστας ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Δινοπούλου Βάγια ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Δραγώνα Ιωάννα ΤΕΙ Χαλκίδας, Δρόσος Γιώργος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Έξαρχος Γιώργος ΤΕΙ Σερρών, Ευσταθίου Κων/νος ΤΕΙ Αθήνας, Ζάραγκας Λεωνίδας ΤΕΙ Ηπείρου, Ζαφειρόπουλος Βασίλης ΤΕΙ Κρήτης, Ζιάβρα Ναυσικά ΤΕΙ Ηπεί­ρου, Θάνος Γεώργιος ΤΕΙ Χαλκίδας, Θερίου Νικόλαος ΤΕΙ Καβάλας, Καββουσανός Εμμανουήλ ΤΕΙ Κρήτης, Κακούρη Μερσίνη ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Καπετανάκης Ευάγγελος ΤΕΙ Κρή­της, Καραγιάννης Στέφανος ΤΕΙ Κρήτης, Καραϊσκος Χρήστος ΤΕΙ Πειραιά, Καρακολτσίδης Παύλος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Καρακουλίδης Κων/νος ΤΕΙ Καβάλας, Καραπιδάκης Εμμανουήλ ΤΕΙ Κρήτης,  Καρασαββόγλου Τάσος ΤΕΙ Καβάλας, Καραφόλας Συμεών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Καργίδης Θόδωρος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Καργιώτης Ευάγ­γελος ΤΕΙ Καβάλας, Καρυπίδης Φίλιππος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κάτανος Ιωάννης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κατσίβελα Ελευθερία ΤΕΙ Κρήτης, Κάτσιος Ιωάννης ΤΕΙ Αθήνας, Κεφαλάς Μιχάλης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κεχρής Ευάγγελος ΤΕΙ Σερρών, Κιοσκερίδης Ιορδάνης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κλεφτούρης Δημήτρης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κόκκινος Ευάγγελος ΤΕΙ Κρήτης, Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΕΙ Σερρών, Κορνήλιος Νικόλαος ΤΕΙ Κρήτης, Κορομπίδη Στέλλα ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κούρτης Παναγιώτης ΤΕΙ Χαλκίδας, Κουτσού Σταυριανή ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κυπριωτέλης Ευστράτιος ΤΕΙ Ηπείρου, Κυρανάς Ευστράτιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κυρίτσης Κώστας ΤΕΙ Ηπείρου, Κύρκος Ευστάθιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κυρμίζογλου Παντελής ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Λάγκα Βασιλική ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Λαζαρίδου Μάρθα ΤΕΙ Καβάλας, Λαμπίρης Μενέλαος ΤΕΙ Χαλκίδας, Λεονταρίδου Ιωάννα ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Λιαλιαμπής Ιωάννης ΤΕΙ Σερρών, Λοίζου Στράτος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Λουλακάκης Κων/νος ΤΕΙ Κρήτης, Μαγκαφάς Λυκούργος ΤΕΙ Καβάλας, Μάγος Δημήτρης ΤΕΙ Αθήνας, Μαγούλιος Γιώργος ΤΕΙ Σερρών, Μαδυτινός Δημήτρης ΤΕΙ Καβάλας, Μακρίδου Ελισάβετ ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μάλλιαρη Αφροδίτη ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μανγκανάρης Αθανάσιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μανιός Βασίλης ΤΕΙ Κρήτης, Μανιός Θρασύβουλος ΤΕΙ Κρήτης, Μάντζαρης Γιάννης ΤΕΙ Σερρών, Μανωλόπουλος Γιάννης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μαυρίδης Σάββας ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μαυροδόντης Θωμάς ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μερκούρης Αναστάσιος ΤΕΙ Κρήτης, Μέρου Θεοδώρα ΤΕΙ Καβάλας, Μηλιστόπουλος Κων/νος, ΤΕΙ Ηπείρου, Μητλιάγκα Παρασκευή ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Μητρόπουλος Αθανάσιος ΤΕΙ Καβάλας, Μητσόπουλος Ιωάννης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μιχαηλίδης Αναστάσιος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδο­νίας, Μπάμνιος Γεώργιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μπαλουκτσής Αναστάσιος ΤΕΙ Σερρών, Μπαντέκας Δημήτριος ΤΕΙ Καβάλας, Μπάτης Νικόλαος ΤΕΙ Λάρι­σας, Μπελίδης Αθανάσιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Μπλάνας Νικόλαος ΤΕΙ Λάρισας, Ναβροζίδης Εμμανουήλ ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Ναθαναηλίδης Κοσμάς ΤΕΙ Ηπείρου, Ναξάκης Χάρης ΤΕΙ Ηπεί­ρου, Νήτας Δημοσθένης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Νικολαϊδης Αθανάσιος ΤΕΙ Σερρών, Νικολαϊδης Μιχάλης ΤΕΙ Καβάλας, Νικολάου Νικόλαος ΤΕΙ Καβάλας, Νικολόπουλος Ηλίας ΤΕΙ Χαλκί­δας, Νότα Ουρανία ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Νοτόπουλος Παναγιώτης ΤΕΙ Σερρών, Οικονομίδης Γεώργιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Ούτσιος Ευάγγελος ΤΕΙ Σερρών, Παλάτος Γεώργιος ΤΕΙ Θεσ/νίκη, Πανταζής Δήμος ΤΕΙ Αθήνας, Πάντζιου Γραμματή ΤΕΙ Αθήνας, Παπαδάκη-Μπουρναζάκη Μαρία ΤΕΙ Κρήτης, Παπαδιοδώρου Γιώργος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Παπαδόγγονας Θεόδωρος ΤΕΙ Χαλκίδας, Παπαδοπούλου Μαρία ΤΕΙ Καβάλας, Παπαδουράκης Γιώργος ΤΕΙ Κρήτης, Παπαθεοδώρου Κων/νος ΤΕΙ Σερρών, Παπακώστας Δημήτριος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Παπαλιάγκας Θεοδόσης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Παπατσώρης Αναστάσιος ΤΕΙ Σερρών, Παρίσης Κων/νος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Πασχαλούδης Δημήτριος ΤΕΙ Σερρών, Πάσχος Γεώργιος ΤΕΙ Σερρών, Παυλίδης Ιορδάνης ΤΕΙ Σερρών, Παυλίδης Παύλος ΤΕΙ Αθήνας, Πεδιαδιτάκης Γεώργιος ΤΕΙ Κρήτης, Πεδιαδιτάκης Μηνάς ΤΕΙ Κρήτης, Πετράκης Νικόλαος ΤΕΙ Κρήτης, Πέτσα Έλλη ΤΕΙ Πειραιά, Πιπιλιαγκόπουλος Μιχάλης ΤΕΙ Καβάλας, Πογαρίδης Δημήτρης ΤΕΙ Καβάλας, Πουλάκης Νικόλαος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Πράπας Δημήτριος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Πρινιανάκη Ελευθερία ΤΕΙ Κρήτης, Προβίδας Ευθύμιος ΤΕΙ Λάρισας, Ράτσικα Νικολέτα ΤΕΙ Κρήτης, Ραφαηλίδης Απόστολος ΤΕΙ Ηπείρου, Ροβίθης Μιχαήλ ΤΕΙ Κρήτης, Σαλαμπάσης Μιχάλης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Σαμαθρακής Βαγής ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Σαμιώτη Μαργαρίτα ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Σαρμανιώτης Χρήστος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Σαχπάζης Κων/νος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Σινάνης Κωνσταντίνος ΤΕΙ Κρήτης, Σκουρλάς Χρήστος ΤΕΙ Αθήνας, Σούλης Σωτήρης ΤΕΙ Αθήνας, Σουπιός Παντελεήμων ΤΕΙ Κρήτης, Σταμάτης Δημοσθένης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Στεφάνου Κων/νος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Στυλιανίδης Αθανάσιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Στρουθόπουλος Χαράλαμπος ΤΕΙ Σερρών, Σωτηριάδης Μάριος ΤΕΙ Κρήτης, Ταρχανίδης  Κων/νος ΤΕΙ Καβάλας, Ταταράκης Μιχάλης ΤΕΙ Κρήτης, Τζιώνας Παναγιώτης ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τομαράς Αλέξανδρος ΤΕΙ Αθήνας, Τριβέλλας Θεόδωρος ΤΕΙ Καβάλας, Τριβέλλας Παναγιώτης ΤΕΙ Λάρισας, Τσαδήρας Αθανάσιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τσέκος Θόδωρος ΤΕΙ Καλαμάτας, Τσιάντος Βασίλειος ΤΕΙ Καβάλας, Τσιριγώτης Γιώργος ΤΕΙ Καβάλας, Τσιτσάκης Χρήστος ΤΕΙ Χαλκίδας, Τσίτσος Στυλιανός ΤΕΙ Σερρών, Τσουκάτος Ευάγγελος ΤΕΙ Κρήτης, Υψηλάντης Παντελής ΤΕΙ Λάρισας, Φλώρου Γιαννούλα ΤΕΙ Καβάλας, Φραγκίδης Γαρύφαλλος ΤΕΙ Σερρών, Χάλαρης Ιωάννης ΤΕΙ Αθήνας, Χασανάγας Νίκος ΤΕΙ Χαλκίδας, Χασάπης Δημήτριος ΤΕΙ Σερρών, Χασαπίδου Μαρία ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Χατζηπλής Δημήτριος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Χειλάς Κων/νος ΤΕΙ Σερρών, Χειμωνίδης Θεοδόσιος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Χλιαουτάκης Ιωάννης ΤΕΙ Κρήτης, Χριστοδούλου Δημήτριος ΤΕΙ Καβάλας, Χριστοφορίδης Αχιλλέας ΤΕΙ Καβάλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου