Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Η απάντηση της ΠΟΣΔΕΠ στο κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη του διαλόγου

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Αθήνα, 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ: Η θέση μας για το «κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου», που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Η χώρα διέρχεται μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους. Το ελληνικό πανεπιστήμιο καλείται να επιτελέσει σημαντικότατο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας. Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας πιστεύει και διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα χρειάζεται άμεσα ριζικές θεσμικές αλλαγές σε όλες τις συνιστώσες του.
Σε αυτά τα πλαίσια ήλθε στα χέρια μας το «κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου. Εθνική στρατηγική για την Ανώτατη εκπαίδευση. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το δημόσιο Τεχνολογικό Ίδρυμα. Αυτοδιοίκηση, λογοδοσία, ποιότητα, εξωστρέφεια».
Οι πρώτες παρατηρήσεις μας:
Α. πρόκειται για ένα κείμενο κατώτερο των περιστάσεων, των πραγματικών αναγκών του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος, της ελληνικής κοινωνίας –ειδικά στις σημερινές δραματικές συνθήκες- και της νέας γενιάς.
Β. το κείμενο οικοδομείται στη βάση της θεώρησης ότι το σημερινό πανεπιστήμιο είναι διαλυμένο και χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, διαφθορά και μετριότητα χωρίς να αναγνωρίζει ούτε το τεράστιο έργο που επιτελείται από συναδέλφους υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων ούτε τις νησίδες αριστείας στην έρευνα και τη διδασκαλία .
Γ. το κείμενο αναδεικνύει διάφορα δευτερεύοντα και -πιστεύουμε σκόπιμα- αγνοεί σημαντικά κεντρικά και χρόνια προβλήματα του ακαδημαϊκού χώρου και εμπεριέχει στοιχεία των οποίων η συνταγματικότητα αμφισβητείται έντονα.
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποτελέσει τη βάση για τη διαβούλευση, μια διαβούλευση που έχει άλλωστε ξεκινήσει εδώ και χρόνια και που είχε μέχρι τώρα ως αποτέλεσμα αρκετές επεξεργασίες και προτάσεις, που όμως δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας θα συνεχίσει το διάλογο στα όργανά της και κυρίως σε όλους τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ. Πρόθεση μας είναι αυτό το θέμα να αναδειχτεί σε κεντρικό στον προσυνεδριακό διάλογο στην πορεία προς το 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.
Η Ομοσπονδία, έχοντας πλήρη επίγνωση των έντονα τραυματικών εμπειριών που έζησε το πανεπιστήμιο πρόσφατα εξαιτίας προσπαθειών επιβολής «μεταρρυθμίσεων», κάνει έκκληση σε όλες τις συνιστώσες του ακαδημαϊκού χώρου για νηφαλιότητα και σύνεση, πράγμα που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός παραγωγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου.
Κοινή προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να είναι η αδιατάραχτη λειτουργία του Πανεπιστημίου παράλληλα με την αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων για την ανάταξη του πανεπιστημίου χωρίς να καταστραφούν και να διαλυθούν σε λίγες μέρες ή βδομάδες αυτά, που με πολύ κόπο και μεράκι δημιουργήθηκαν μετά από πολλά χρόνια ή δεκαετίες.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π. Η Γραμματέας
Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου