Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Εκδήλωση Παρατηρητηρίου για την Έρευνα και τον Διάλογο για τα Πανεπιστήμια

Εκδήλωση
Παρατηρητηρίου για την Έρευνα και τον Διάλογο για τα Πανεπιστήμια

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010
Νέο Αμφιθέατρο
Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Πανεπιστημίου 30)
10:00 – 14:00 Πρόεδρος: Μαρία Ρεπούση
Ενότητα πρώτη: Οργάνωση σπουδών: προβλήματα και προοπτικές
·     Υπάρχουν προβλήματα με τη σημερινή συγκρότηση των σχολών, ιδρυμάτων και ανεξάρτητων τμημάτων;   Είναι σκόπιμη η υπέρβαση της σημερινής διάρθρωσής τους;
·     Ποια θα μπορούσαν να είναι τα κριτήρια συγκρότησης Σχολών;
·     Πώς θα αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες  (π.χ. Ιατρικές, Νομικές Σχολές,..);
·     Ποια τα προβλήματα και τα τυχόν θετικά της μετατόπισης της εξουσίας από το Τμήμα στο επίπεδο της  Σχολής/ Ίδρύματος;
·     Σε σχολές ή ιδρύματα όπου υπάρχει συνάφεια τμημάτων (π.χ. πολυτεχνικές, φυσικομαθηματικές), θα ήταν θεμιτός και εφικτός κοινός κορμός μαθημάτων με άλλα τμήματα, τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος;  Τι προβλήματα θα δημιουργούσε ή θα έλυνε μία τέτοια εξέλιξη; 
·     Ποιος έχει την ευθύνη οργάνωσης και πιστοποίησης των σπουδών;
·     Κατανομή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών/τμήματα.  Πότε μπορεί να γίνει και με ποια κριτήρια/διαδικασία;
·     Αξιολόγηση/πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών και ακαδημαϊκών μονάδων.
·     Στρατηγική μετάβασης από το σημερινό σε ένα βελτιωμένο σύστημα.

17:00-21:00 Πρόεδρος: Γιάννης Βούλγαρης
Ενότητα δεύτερη: Προβλήματα Διοίκησης
α) Σχήματα Διοίκησης, Αυτοτέλεια
·        Πού πάσχει ο σημερινός τρόπος διοίκησης;
·        Ποια θα μπορούσαν να είναι βελτιωμένα σχήματα διοίκησης;
·        Είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός Συγκλήτου και Πανεπιστημιακού Συμβουλίου (ΠΣ);
·        Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες ενός ΠΣ;
·        Ποιός θα είναι ο ρόλος, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου - αν υπάρχει ΠΣ;
·        Ποια θα μπορούσε να είναι η σχέση του ΠΣ με άλλα ακαδημαϊκά όργανα;
·        Τρόπος επιλογής και αρμοδιότητες του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων.
·        Τρόπος επιλογής και αρμοδιότητες Κοσμητόρων & Προέδρων Τμημάτων
·        Σύνθεση και αρμοδιότητα συλλογικών οργάνων Σχολών & Τμημάτων

β) Χρηματοδότηση Ιδρυμάτων
·     Ποια θα ήταν σκόπιμο να είναι τα κριτήρια κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης;
·     Τι να περιλαμβάνουν οι προγραμματικές συμφωνίες και πώς θα καθίστανται δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη;
·     Πώς θα αποφευχθεί ο ασφυκτικός (προληπτικός) οικονομικός έλεγχος από το Κράτος;


 Το ΔΣ του Παρατηρητηρίου
 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            Βάσω Κιντή –πρόεδρος
                                                                                                                                                                            Κλέα Κατσουγιάννη- αντιπρόεδρος
                                                                                                                                                                            Αποστόλης Δημητρόπουλος –γραμματέας
                                                                                                                                                                            Ναπολέων Μαραβέγιας –ταμίας
                                                                                                                                                                            Γιάννης Καλογήρου
                                                                                                                                                                            Αλέξης Καλοκαιρινός
                                                                                                                                                                            Δήμητρα Κατή
                                                                                                                                                                            Αντώνης Λιάκος
                                                                                                                                                                            Μαρία Ρεπούση
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου