Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Διαμαρτύρονται οι σχολικοί σύμβουλοι. Υπάρχουν;


«Βολές» κατά της πολιτικής ηγεσίας του υπ. Παιδείας εξαπολύουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι -με Ανοιχτή Επιστολή- την οποία κατηγορούν ότι: 

1.Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής παραμένει γραφειοκρατικός, 2.Οι νομοθετικές ρυθμίσεις κόβονται και ράβονται κατά το δοκούν
3.Η επικοινωνία με τα στελέχη εκπαίδευσης παραμένει στα αποτυχημένα μοντέλα
4. Σχεδιάζονται παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο  και στο Λύκειο,
χωρίς τη στοιχειώδη συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων ως καθ’  ύλην αρμοδίων
 Ειδικότερα η Ανοιχτή Επιστολή της Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων προς την πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας έχει ως εξής: 
Θέμα: «Ανοικτή Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας»
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ξεκίνησε τη θητεία της θέτοντας το συμφέρον του μαθητή («πρώτα ο μαθητής») και την αναβάθμιση της «ποιότητας» της Εκπαίδευσης ως προμετωπίδα της εκπαιδευτικής της πολιτικής.
 Στο πλαίσιο αυτό περιμέναμε ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου να αναβαθμιστεί, σε αντίθεση με την επί δεκαετίες κυριαρχία του στείρου «διοικητισμού», ο οποίος φαίνεται να έχει αποτύχει ακόμα και στο αυτονόητο: στη λεγόμενη «διαχείριση» του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 Ως ΠΕΣΣ έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι το παρόν σύστημα Οργάνωσης – Διοίκησης- Εποπτείας- Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της  Εκπαίδευσης έχει από χρόνια ολοκληρώσει τον κύκλο του και η αναδιοργάνωσή του αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. 
 Παρά τις αρχικές και πρόσκαιρες υποσχέσεις, όπως αποδείχθηκε, ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής παραμένει γραφειοκρατικός, οι νομοθετικές ρυθμίσεις κόβονται και ράβονται κατά το δοκούν (Ν. 3848/2010, ο οποίος θέτει τις επιλογές Σχολικών Συμβούλων ουσιαστικά σε μηδενική βάση), με αποτέλεσμα  να παρατηρούνται σοβαρά λάθη και ολισθήματα. Σχεδιάζονται παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο  και στο Λύκειο, που επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της πατρίδας μας με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία, χωρίς τη στοιχειώδη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως των Σχολικών Συμβούλων ως καθ’  ύλην αρμοδίων.
 Η επικοινωνία της πολιτικής ηγεσίας με τα στελέχη εκπαίδευσης παραμένει στα αποτυχημένα μοντέλα, με αποτέλεσμα, κατά την προσφιλή τακτική όλων των ηγεσιών του Υπουργείου, οι πρόσφατα επιλεγέντες Διευθυντές Διευθύνσεων να καλούνται πάραυτα σε ζωντανή επικοινωνία, ενώ οι Σχολικοί Σύμβουλοι, τόσο ως σύνολο, όσο και μέσω του θεσμικού τους εκπροσώπου, της Π.Ε.Σ.Σ., να αγνοούνται συστηματικά, παρά τις έγγραφες και προφορικές προσπάθειές μας για συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και την πραγματική τοποθέτηση του μαθητή και των συμφερόντων του στο κέντρο της σχολικής ζωής.
 Στη συγκυρία αυτή η πολιτική ηγεσία εξακολουθεί να αποφεύγει συστηματικά τη θεσμική συνάντηση με το Δ.Σ. της ΠΕΣΣ, σε μια περίοδο όπου τόσο τα σχεδιαζόμενα μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής (νέος νόμος επιλογής στελεχών και αξιολόγησης, αναδιοργάνωση Λυκείου, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, νέα Προγράμματα Σπουδών, καθιέρωση θεσμού μέντορα) όσο και τα υλοποιούμενα (Ολοήμερα Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Αυτοαξιολόγηση Σχολικών Μονάδων, Αναδιοργάνωση Λυκείου και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), απαιτούν, όχι μόνο την αυτονόητη στήριξη των Σχολικών Συμβούλων, η οποία μέχρι σήμερα έχει εκδηλωθεί πολλαπλώς, αλλά και τη θεσμικά προσδιορισμένη έκφραση της άποψής τους για τα μέτρα αυτά, την υποδοχή τους από τη εκπαιδευτική κοινότητα, τον τρόπο υλοποίησής τους και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τον κοινό στόχο: την αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.     
 Μάλιστα, προσφάτως, αντί της ζωντανής επικοινωνίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με τους Σχολικούς Συμβούλους επιλέχθηκε η έκδοση ολιγόλογης εγκυκλίου από την κυρία Υφυπουργό, με σκοπό να  υπενθυμίσει, επιλεκτικά στους Σχολικούς Συμβούλους, τις «επιπτώσεις» που προβλέπονται σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002 («καθηκοντολόγιο»).
 Σχετικά με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, θεωρούμε μεροληπτική και άδικη για τους Σχολικούς Συμβούλους τη μεθοδολογία της γενίκευσης, η οποία επιλέχτηκε, γιατί, εκτός των άλλων,  δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις και συναισθήματα στα μέλη μας.
 Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αντί για την υπενθύμιση των καθηκόντων, τα οποία οι Σχολικοί Σύμβουλοι καλά γνωρίζουν, οφείλει να αναλάβει τις υποχρεώσεις της έναντι του θεσμού, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν τη μέριμνα για γραμματειακή υποστήριξη, κατάλληλες υποδομές – εξοπλισμό γραφείων, έξοδα κίνησης (ΧΕΠ) κ.ά., ώστε να διαφανούν οι πραγματικές προθέσεις στήριξης του θεσμού, αντί του φρονιματισμού.          
    Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι η πολιτική ηγεσία εξακολουθεί να αποφεύγει θεσμική συνάντηση με το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ., το οποίο εκπροσωπεί τους Σχολικούς Συμβούλους, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο κρίσιμων εκπαιδευτικών αλλαγών («πρώτα ο μαθητής»), όπως η ίδια διατείνεται.       
Ζητούμε:
Α) για μια ακόμα φορά  ουσιαστική θεσμική συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠ.Π.ΔΒΜ.Θ. και
Β) την με έργα και όχι με λόγια ουσιαστική αναγνώριση του έργου των Σχολικών Συμβούλων.


Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου