Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

H Ποσδεπ για το νέο λύκειο


Θέμα: Σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας
για το νέο Λύκειο

Οι αλλαγές στο Λύκειο που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο
Παιδείας και θα ισχύσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη
μαρτυρούν την έλλειψη επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδίου για
τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και
ιδιαίτερα της βαθμίδας του Λυκείου. Παράλληλα, είναι παράδειγμα
υλοποίησης εκπαιδευτικών αλλαγών όχι απλά με ελάχιστο κόστος
αλλά με μεγάλη μείωση των απαιτούμενων δαπανών. Δεν μπορεί
να ερμηνευθεί διαφορετικά η επιστροφή, μετά από πολλές
αμφιταλαντεύσεις και επιμέρους αναγγελίες, σε επιλογές και
προτάσεις του παρελθόντος, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη
σημερινή υποβάθμιση του Λυκείου ως αυτόνομης μορφωτικής
βαθμίδας.
Πιο συγκεκριμένα, η επιστροφή στο μοντέλο των τεσσάρων
εξεταζόμενων μαθημάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη
ουσιαστικών αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα και στο
διδακτικό υλικό, θα οδηγήσει στη διαιώνιση της λειτουργίας του
Λυκείου ως πεδίου εξεταστικού ανταγωνισμού και ως προθαλάμου
εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με προφανή τη
διόγκωση της παραπαιδείας.
Παράλληλα, θετικές παράμετροι των προτάσεων αυτών, όπως ο
καθορισμός συντελεστών στα εξεταζόμενα μαθήματα από τα ΑΕΙ,
ή η ένταξη της επιστημονικής εργασίας στο Λύκειο, υπονομεύονται
από την απουσία προσδιορισμού των κριτηρίων πρόσβασης στα
ΑΕΙ η πρώτη, και από την έλλειψη σχεδιασμού επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις αλλαγές αυτές,
η δεύτερη. Είναι προφανές ότι χωρίς την απαραίτητη επιμόρφωση
με στόχο την αλλαγή των διδακτικών μεθοδολογιών και πρακτικών
δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής της επιστημονικής εργασίας
στο Λύκειο.
Απογοητευτικό για την πολιτική του Υπουργείου είναι το είδος του
πολίτη που επιθυμεί να διαμορφώσει, όπως προφαίνεται από τη
διατήρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Λύκειο, και
μάλιστα όσες ώρες και το μάθημα της Ιστορίας, την ίδια στιγμή
που δεν συμπεριλαμβάνεται στα «υποχρεωτικά» η ενασχόληση
των νέων με τις τέχνες και τον πολιτισμό.
Από ένα Λύκειο πολύπλευρης καλλιέργειας και σύγχρονων
προσεγγίσεων για την επιστήμη, την ιστορία και τον πολιτισμό που
ζητούμε ως επιστημονική κοινότητα, μεταβαίνουμε σ’ ένα Λύκειο
δήθεν «εμβάθυνσης», αλλά ουσιαστικά αναπαραγωγής των ίδιων
γνωστικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων που διαπιστώνουμε
ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι τις τελευταίες δεκαετίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου