Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Ξεκινά το Σεπτέμβριο το νέο Τεχνολογικό ΛύκειοΤο νέο Τεχνολογικό Λύκειο θα παρέχει γενική μόρφωση και επαγγελματικές δεξιότητες, χορηγώντας στους αποφοίτους κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

21/4/2011 Της Χαράς Καλημέρη από την ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σε πλήρη αναμόρφωση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης προχωρεί, από το ερχόμενο Σεπτέμβριο, το υπουργείο Παιδείας. Το νέο Τεχνολογικό Λύκειο, το οποίο θα αντικαταστήσει τα σημερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), θα παρέχει γενική μόρφωση και επαγγελματικές δεξιότητες, χορηγώντας στους αποφοίτους κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, όμως, το Τεχνολογικό Λύκειο θα παρέχει, σε όσους το επιθυμούν, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους όχι μόνο σε ΤΕΙ, αλλά και σε Πανεπιστήμια, μέσω της συμμετοχής τους σε πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ», καινοτομίες του νέου σχολείου θα είναι η δημιουργία «φροντιστηριακών» τμημάτων σε δύο βασικά μαθήματα εντός του ωρολογίου προγράμματος για να υποστηριχθούν όσοι αντιμετωπίζουν μαθησιακά κενά, αλλά και η καθιέρωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης ως προαιρετικής επιλογής, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να προσεγγίσουν την αγορά εργασίας και να εκπαιδευτούν κατάλληλα.
Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι από το νέο Τεχνολογικό Λύκειο να αποφοιτούν νέοι ικανοί να εργαστούν ως μεσαία στελέχη στην αγορά εργασίας, με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία θα αναγνωρίζονται στην Ε.Ε. Βεβαίως, το Τεχνολογικό Λύκειο θα δίνει σε όσους το επιθυμούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στα ΑΕΙ. Πάντως, μελέτες δείχνουν πως η πλειονότητα των μαθητών -συγκεκριμένα ποσοστό 65%- που στρέφεται στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση ενδιαφέρεται περισσότερο για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, παρά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, το υπουργείο σκοπεύει να δώσει έμφαση στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και στην κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Άξονες
Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες της δομής του Τεχνολογικού Λυκείου είναι οι εξής:
 • Θα θεσμοθετηθεί Τεχνολογικό Λύκειο που θα ενσωματώνει τα ΕΠΑΛ και το ΕΠΑΣ. Η φοίτηση στο Τεχνολογικό Λύκειο θα είναι τριετούς διάρκειας και θα δίνει τη δυνατότητα επιλογών σε προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές χωρίς φραγμούς.
 • Οι «αδύναμοι» μαθητές θα μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετη διδακτική υποστήριξη σε δύο βασικά μαθήματα. Τα «φροντιστηριακά» μαθήματα θα γίνονται σε διδακτικές ώρες εντός του ωρολογίου προγράμματος.
 • Στη διάρκεια της φοίτησής τους, οι μαθητές του Τεχνολογικού Λυκείου θα μπορούν να παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, ώστε να εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα θα είναι προαιρετικής επιλογής.
 • Μετά την ολοκλήρωση της τριετούς φοίτησης, όσοι το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε τμήματα μεταδευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, διάρκειας ενός σχολικού έτους. Τα τμήματα θα παρέχουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες και θα χορηγούν πτυχίο ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου από αυτό του Τεχνολογικού Λυκείου.
 • Οι ειδικότητές του θα προσδιορίζονται με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και των τοπικών κοινωνιών και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ θα δίνουν έμφαση στα πράσινα επαγγέλματα. Τα προγράμματα σπουδών θα είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, που θα καθοριστούν για όλες τις ειδικότητες.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου θα κατοχυρώνονται για να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Οι πρώτες παρεμβάσεις έγιναν ήδη από φέτος από το υπουργείο Παιδείας, με την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για ειδικότητες ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.
Προβλήματα
Σήμερα, η δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας παραμένει ένας χώρος με τεράστια προβλήματα. Τα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑΣ, που λειτούργησαν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2006-07, ούτε αποτελεσματική διέξοδο στην αγορά εργασίας μπορούν να προσφέρουν αφού οι ειδικότητές τους δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες στον τομέας της απασχόλησης ούτε, όμως, και την αναγκαία γενική παιδεία.
Αποτέλεσμα είναι ο μαθητικός πληθυσμός της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης να συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο, καταγράφοντας τα τελευταία χρόνια ρεκόρ «διαρροής». Μάλιστα, έχει καταγραφεί τεράστια σπατάλη πόρων με την ανορθολογική γεωγραφική κατανομή των σχολικών τομέων ειδικοτήτων, αλλά και την αναντιστοιχία των ειδικοτήτων των καθηγητών σε σχέση με τους απαιτούμενους κλάδους και ειδικότητες...
 • 30% των μαθητών στην Ελλάδα επιλέγει σήμερα την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση
 • 40% των μαθητών στη Φινλανδία και 78% στη Γερμανία επιλέγουν την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση
 • 393 ΕΠΑΛ υπάρχουν σήμερα με περίπου 80.000 μαθητές
 • 109 ΕΠΑΣ λειτουργούν σήμερα με 12.000 μαθητές
 • 101 μονάδες ειδικής αγωγής λειτουργούν σήμερα με περίπου 3.400 μαθητές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου