Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο

1.Η πρόταση για το Νέο ΛύκειοΕισαγωγή
Η πρόταση που ακολουθεί αναφέρεται στην οργάνωση των 3 τάξεων του Λυκείου και κατατίθεται ως  ένα βήμα για τη συνολική αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τελικός στόχος δεν είναι μόνο η αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος του Λυκείου, αλλά και η διοικητική ανασυγκρότηση των σχολικών μονάδων, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, η διασύνδεση Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου ακόμα και με τη δημιουργία ενιαίων σχολικών μονάδων κλπ. 
Το Λύκειο που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι:
       Σύγχρονο: εμπλουτίζει τη διδασκόμενη ύλη διαρκώς, τα θέματα και τα αντικείμενα παραπέμπουν στο σύγχρονο κόσμο, η διδακτική διαδικασία προσιδιάζει στον τρόπο που λειτουργούν και σκέφτονται τα σημερινά παιδιά.
       Αυτοτελές και αυτόνομο: είναι αυτοτελής εκπαιδευτική βαθμίδα, καθορίζει τη διδασκόμενη ύλη με βάση τη στοχοθεσία που η κοινωνία θέτει για τη βαθμίδα αυτή και όχι επιδιώκοντας να ικανοποιήσει τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας επιλογής για τα πανεπιστήμια, η ολοκλήρωση των σπουδών σε αυτό πιστοποιείται με το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο είναι και ο μόνος τίτλος που εκδίδει το Λύκειο. Δεν υπάρχει ούτε βαθμός πρόσβασης, ούτε μηχανογραφικό, ούτε τίποτα που να “παράγει θόρυβο” στη λειτουργία του Λυκείου ως βαθμίδα εκπαίδευσης και μηχανισμό παραγωγής ακαδημαϊκών πολιτών.
       Αξιόπιστο: οι εξετάσεις για το Απολυτήριο διενεργούνται ενδοσχολικά αλλά με μηχανισμό σαν αυτόν των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλα τα θέματα  προέρχονται από Τράπεζα Θεμάτων και παράγονται με αυτόματο τρόπο και σταθμισμένη δυσκολία, όπως συμβαίνει με το Γαλλικό bac. Με την προϋπόθεση της αξιοπιστίας αποκτά εκ νέου νόημα ο βαθμός του απολυτηρίου. Θα υπάρχει νομική πρόβλεψη ότι τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, πέρα από όποια επί πλέον κριτήρια θέσουν τα ίδια για την επιλογή μαθητών, θα υποχρεούνται να παίρνουν υπόψη τους και το βαθμό στο Εθνικό Απολυτήριο. Αυτό επίσης θα πρέπει ν’αποτελεί και το βασικό κριτήριο αξιολόγησης μαθητών και μαθητριών που καταφεύγουν σε ξένα πανεπιστήμια ή σε κολέγια για τη συνέχιση των σπουδών τους.
       Φιλικό προς τον μαθητή και τη μαθήτρια: θα δίνει τη δυνατότητα επιλογών μαθημάτων και επιπέδου μαθήματος, θα επιτρέπει τη διαμόρφωση του προγράμματος φοίτησης με βάση τους στόχους και τις κλίσεις του μαθητή και της μαθήτριας, θα υπηρετεί την κοινωνική απαίτηση για παραγωγή ακαδημαϊκών πολιτών με σφαιρική πνευματική ανάπτυξη, θα εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την καλλιέργεια της φιλομάθειας και όχι στον εγκυκλοπαιδισμό και στην μηχανιστική μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων, θα προωθεί την εξωστρέφεια αφού θα ζητείται από τον/τη μαθητή/τρια να συμμετέχει σε δραστηριότητες εκτός σχολείου, θα προβλέπει την παραγωγή εργασιών σε θέματα που θα επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά.
2.Διάρθρωση
Η προτεινόμενη διάρθρωση του Λυκείου είναι άλλη για την Α Λυκείου και άλλη για την Β και τη Γ.
Α Λυκείου
Η Α Λυκείου αποτελεί μία φυσική προέκταση του Γυμνασίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει τον χαρακτήρα της προετοιμασίας των μαθητών για να αντιμετωπίσουν τις επόμενες 2 χρονιές, όπου η εξειδίκευση θα είναι μεγαλύτερη. Τα βασικά μαθήματα τα οποία αργότερα θα αποτελέσουν τη ραχοκοκκαλιά κάθε κατεύθυνσης, διδάσκονται σε όλους τους μαθητές, παραμένει το project αλλά σε πιο αυστηρό πλαίσιο (συγκεκριμένες θεματικές, φάκελος για κάθε θέμα με αναλυτική βιβλιογραφία και υλικό, πλαίσιο αξιολόγησής του, εργασίες ατομικές και όχι ομαδικές κλπ), εισάγονται 2 ή 3 μαθήματα επιλογής τα οποία οι μαθητές επιλέγουν από ενότητες μαθημάτων.
1.  Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: περιλαμβάνει τόσο στοιχεία της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής όσο και αρχαίο Ελληνικό κείμενο. Ως περιεχόμενο προτείνεται ένα σημαντικό πολιτικό ή ιστορικό κείμενο και ένα λογοτεχνικό έργο (τραγωδία ή κωμωδία)
2.  Νεοελληνική Γραμματεία: Περιλαμβάνει τόσο τη γλωσσική διδασκαλία και την παραγωγή γραπτού λόγου, όσο και τη Λογοτεχνία.
3.  Μαθηματικά ( Άλγεβρα και Γεωμετρία ως ενιαίο μάθημα)
4.  Πληροφορική: διδάσκεται η επιστήμη της πληροφορικής (αλγοριθμικός τρόπος σκέψης και επίλυση προβλημάτων)
5.  Φυσικές Επιστήμες: Διδάσκεται ένα ενοποιημένο πρόγραμμα Φυσικής και Χημείας διάρκειας 4 ωρών το οποίο περιλαμβάνει βασική μηχανική Στατικό και δυναμικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρομαγνητισμό και από Χημεία περιλαμβάνει βασικές γνώσεις ανόργανης και εισαγωγή στην Οργανική.
6.  Ιστορία: θεματική προσέγγιση, περίοδοι και εμβληματικά γεγονότα (πολιτική, κοινωνική, οικονομική ιστορία)
7.  Πολιτική Επιστήμη - Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: θέματα οργάνωσης κοινωνίας, λειτουργίας θεσμών, οργάνωσης πολιτών κλπ.
8.  Αγγλικά
9.  Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
10.                  Φυσική Αγωγή
11.                   Ομάδα υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων
12.                  Project
Στα αναλυτικά προγράμματα αυτών των μαθημάτων συμπεριλαμβάνονται ειδικά θέματα με έντονη την εγκυκλοπαιδική διάσταση, τα οποία εξετάζονται κυρίως με δοκίμια και συνθετικές εργασίες. Τα γνωστικά αντικείμενα που θα παρέχονται θα είναι πολλά αλλά σε κάθε σχολείο θα παρέχονται τουλάχιστον τόσα ώστε να μπορούν να μοιραστούν οι μαθητές ανά τμήμα. Ενδεικτικά θέματα είναι: Αστρονομία, περιβαλλοντικά προβλήματα, ανθρώπινα δικαιώματα, οι μεγάλες επαναστάσεις, βασικές αρχές της φιλοσοφίας, ιστορία της τέχνης, ιστορία των θρησκειών, τεχνολογία. εργαστηριακά θέματα φυσικών επιστημών, μαθηματικά παράδοξα, αλλά και θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.
Για κάθε μάθημα δεν θα παραχθεί βιβλίο αλλά εκπαιδευτικό πακέτο που θα παρέχεται ψηφιακά. Οι διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικών θα μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα να διδάσκουν γνωστικά αντικείμενα μετά από επιμόρφωση.
Β και Γ Λυκείου, ενιαίος κύκλος διετών σπουδών
Τα μαθήματα που θα διδάσκονται αλλά και οι υπόλοιπες δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί ο μαθητής, συνδέονται όχι μόνο με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και με ένα σώμα γνώσεων που καθορίζεται από τα αναλυτικά προγράμματα, αλλά και με ένα σύνολο δεξιοτήτων - (competencies),  τις οποίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο για τους ακαδημαϊκούς πολίτες.
       Στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου οι μαθητές επιλέγουν την κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν ν’ ακολουθήσουν. Η επιλογή κατεύθυνσης καθορίζει τη διάρθρωση του προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο μαθητής καθώς και τις πανεπιστημιακές σχολές στις οποίες μπορεί να φοιτήσει.
       Οι μαθητές θα παρακολουθούν 6 συνολικά μαθήματα των οποίων το πρόγραμμα θα εξελίσσεται ενιαία  κατά τα τελευταία δύο χρόνια  του Λυκείου. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 33 ώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις των μαθητών και μαθητριών και όχι μόνο η διδασκαλία των 6 μαθημάτων (και το μάθημα φυσικής αγωγής). Οι μαθητές και οι μαθήτριες που λόγω της επιθυμίας τους να σπουδάσουν σε συγκεκριμένες σχολές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να προετοιμάσουν και ένα επί πλέον μάθημα, θα έχουν πρόγραμμα 34 ωρών.
       Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής διάρκειας 3 ωρών την εβδομάδα το οποίο θα γίνεται σε χώρο με αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι στην αυλή του σχολείου αν αυτή δεν προσφέρει τις κατάλληλες υποδομές.
       Στη Β οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα διασύνδεσης του σχολείου με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία το οποίο θα συντονίζεται από το σχολείο σε συνεργασία με τον Δήμο. Στο πλαίσιο του προγράμματος κάθε μαθητής θα πρέπει να εργαστεί σε κάποια εταιρία για μερικές ημέρες, να συμμετέχει σε μία κοινωφελή δράση μέσα στον Δήμο που ανήκει το σχολείο, να προσφέρει κάποιου είδους εργασία μέσα στο σχολείο κλπ.
Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:
*             2 υποχρεωτικά, κοινά για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες , όποια κατεύθυνση και αν έχουν επιλέξει
*             3 μαθήματα τα οποία αποτελούν την ομάδα της κατεύθυνσης
*             1 μάθημα το οποίο επιλέγεται από μία ομάδα μαθημάτων, η οποία εξαρτάται από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο μαθητής. Το μάθημα αυτό επιλέγεται ώστε να εξισορροπείται η μονομέρεια που προκύπτει από την επιλογή της ομάδας των μαθημάτων της κατεύθυνσης.
Α. Ομάδα Κοινών Υποχρεωτικών Μαθημάτων
Ι. Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (1ο)
Το μάθημα θα περιλαμβάνει σύγχρονη λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο και  παραγωγή γραπτού λόγου. Η θεματογραφία θα είναι σύγχρονη και συνδεδεμένη και με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως τα πολιτικά δικαιώματα, η ιστορία, η επιστήμη, η οικολογία κλπ.

ΙΙ. Αγγλικά.(2ο)
Το μάθημα δεν θα έχει καμία σχέση με τη φροντιστηριακή διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα η οποία οδηγεί αποκλειστικά σε κάποιο πτυχίο πιστοποίησης, αλλά θα εστιάζεται στην πολιτιστική διάσταση της γλώσσας: λογοτεχνία, δοκίμιο, θέατρο, εφημερίδες και περιοδικά, θέματα σχετικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα που θα συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Μεγάλο μέρος του αναλυτικού προγράμματος θα συνδέεται με θέματα Δυτικού Πολιτισμού, Πολιτικών Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Περιβαλλοντικής Προστασίας κλπ
Θα παρέχεται σε ένα γλωσσικό επίπεδο Β2 στη Β Λυκείου και θα καταλήγει σε ένα επίπεδο Γ1 στη Γ Λυκείου. Μάλιστα θα μπορούσε να θεσπιστεί ότι αν  ο βαθμός στο Εθνικό Απολυτήριο ξεπερνάει μία τιμή (60% για παράδειγμα) ο μαθητής να παίρνει αυτομάτως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Γ1. Με βάση και τα χαρακτηριστικά των πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών που ήδη τρέχουν στα σχολεία, θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αναλυτικού περιεχομένου  του μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς με βάση τα ειδικά ενδιαφέροντα του μαθητή, ενώ οι εξετάσεις για το εθνικό απολυτήριο δεν θα έχουν να κάνουν με τυπικές γνώσεις αλλά με τη λειτουργική χρήση της γλώσσας.

Β. Ομάδα Μαθημάτων Κατεύθυνσης
1η κατεύθυνση: Θετικές - Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας και Οικονομία .
Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι μαθητές είναι Μαθηματικά(3ο) και Φυσικές Επιστήμες(4ο). Το τελευταίο έχει και εκτεταμένο εργαστηριακό μέρος. Ως πέμπτο υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα προσφέρονται η Βιολογία, η Πληροφορική και η Πολιτική Οικονομία. Το μάθημα της πληροφορικής θα το παρακολουθούν  μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στις Πολυτεχνικές και Φυσικομαθηματικές Σχολές και τις Σχολές Πληροφορικής και θα σχετίζεται με την παραγωγή κώδικα, τη δημιουργία αλγορίθμων  και την εκμάθηση συγκεκριμένων γλωσσών προγραμματισμού. Το μάθημα θα έχει ισχυρό εργαστηριακό χαρακτήρα. Έντονα εργαστηριακό χαρακτήρα θα έχει και το μάθημα της Βιολογίας το οποίο θα παρακολουθούν οι μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ιατρική και τις άλλες σχολές των Επιστημών Υγείας.  Την Πολιτική Οικονομία επιλέγουν μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν οικονομικές επιστήμες.
2η κατεύθυνση: Κοινωνικές - Ανθρωπιστικές  Επιστήμες και Οικονομία.
      Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι μαθητές είναι Αρχαία Ελληνικά ή Μαθηματικά, Φιλοσοφία ή Πολιτική Οικονομία και Ιστορία, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που πρόκειται να ακολουθήσουν. Στην περίπτωση της επιλογής των κλασικών σπουδών επιλέγουν Αρχαία Ελληνικά (3ο) και Φιλοσοφία (4ο), ενώ στην περίπτωση επιλογής των οικονομικών σπουδών και σπουδών διοίκησης επιλέγουν Μαθηματικά (3ο) και Πολιτική Οικονομία (4ο).
Η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικές σπουδές ή σπουδές διοίκησης εξασφαλίζεται και από τις δύο κατευθύνσεις με την ανάλογη επιλογή μαθημάτων.
Γ. Επιλεγόμενο Μάθημα.
Το έκτο (6ο) μάθημα που θα παρακολουθούν οι μαθητές θα είναι επιλεγόμενο μεν, αλλά από ομάδα μαθημάτων που θα είναι διαφορετική για κάθε κατεύθυνση. Η γενική ιδέα είναι ότι με το μάθημα αυτό θα αντισταθμίζεται η μονομέρεια που προκαλείται από την επιλογή μαθημάτων κατεύθυνσης για τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου. Έτσι, δεν θα είναι δυνατόν ένας έφηβος που θα αποφοιτήσει από το Γενικό Λύκειο, να αποκοπεί από τα Μαθηματικά ή από τα αντικείμενα  των Ανθρωπιστικών Επιστημών κατά τα δύο τελευταία και πλέον ώριμα χρόνια της εκπαίδευσής του. Οι ομάδες των επιλεγόμενων κατά κατεύθυνση έχουν ως εξής:
Για την 1η κατεύθυνση: Θέματα Νεώτερης Παγκόσμιας Ιστορίας (μεγάλη βαρύτητα σε θέματα πολιτειότητας όπως ιστορία των μεγάλων οργανισμών, ιστορία συνταγμάτων, κινημάτων, επαναστάσεων με στόχο να αναδειχθούν όλα αυτά που θα καλλιεργήσουν στους νέους ανθρώπους τη στάση του ΠΟΛΙΤΗ), Φιλοσοφία (εισαγωγή στη Φιλοσοφία και μελέτη επιλεγμένων φιλοσοφικών κειμένων).
Για τη 2η Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη μαθηματική Σκέψη, οι Φυσικές Επιστήμες στην καθημερινή ζωή (σύνθετο πρόγραμμα με όλα τα γνωστικά αντικείμενα και επιλογή με βάση τη συνθετότητα, το ενδιαφέρον).
Δ Ειδικά μαθήματα
Στην ομάδα αυτή ανήκουν κάποια μαθήματα τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν προκειμένου να φοιτήσουν σε συγκεκριμένες σχολές. Στην ουσία είναι μαθήματα εκτός Εθνικού Απολυτηρίου, αλλά επειδή θα υπάρχουν Πανεπιστημιακές Σχολές που θα τα απαιτούν, θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα στους μαθητές να τα παρακολουθήσουν εντός σχολείου. Τέτοια μαθήματα θα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα για τα αντίστοιχα τμήματα ξενόγλωσσων  φιλολογιών, τα σχέδια (γραμμικό και ελεύθερο) για την Αρχιτεκτονική και τις αντίστοιχες σχολές των ΤΕΙ, τα ειδικά μαθήματα μουσικής, η  κλπ.
Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται μετά το σχόλασμα του κανονικού προγράμματος σε κάποια από τα σχολεία κάθε ομάδας σχολείων με τη λογική να παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές  να τα παρακολουθήσουν αλλά στην πράξη εκτός σχολικού ωραρίου. Έτσι θα απαλλαγούμε από το πρόβλημα του τι θα κάνουν οι μαθητές που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιο από αυτά.
3. Απόκτηση Απολυτηρίου.
Οι μαθητές αποκτούν απολυτήριο Λυκείου (bacalaureat) μετά από γραπτές μόνο εξετάσεις τις οποίες δίνουν στο τέλος της τρίτης Λυκείου. Για τον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος συνυπολογίζεται και ο προφορικό βαθμός του μαθήματος αφού προσαρμοστεί κατά μέγιστο στο +2 και με μία σχέση 3:1 (ο τελικός βαθμός προκύπτει ως το 1/4 του το αθροίσματος  του προφορικού και του τριπλάσιου του γραπτού).
Η ύλη είναι αυτή της τελευταίας τάξης του Λυκείου, αλλά θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει και αυτά που διδάχτηκε κατά τη Β Λυκείου ή ακόμα και στην Α Λυκείου (δηλαδή δε θα ζητηθεί η περιγραφή ενός φαινομένου που διδάχτηκε στη Β Λυκείου, αλλά οι τύποι και τα μεγέθη που διδάχτηκε θεωρούνται γνωστά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε κάποια άσκηση του διαγωνίσματος Φυσικών Επιστημών).
Τα θέματα ορίζονται είτε με διαδικασία ίδια με τις πανελλήνιες, είτε είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο, αλλά θα προέρχονται από μία κοινή βάση θεμάτων, θα επιλέγονται τυχαία με χρήση αλγορίθμων και θα έχουν  σταθμισμένη δυσκολία. (όπως τα θέματα του SAT, GCE, GMAT κλπ)
Στη Β Λυκείου οι εξετάσεις θα είναι ενδοσχολικές, θα έχουν χαρακτήρα προετοιμασίας των μαθητών για τις τελικές εξετάσεις, ενώ θα οδηγούν και στην απόρριψη κάποιου μαθητή που έχει ιδιαίτερα κακά αποτελέσματα και ο οποίος δε θα συνεχίσει στη Γ Λυκείου. Δεν υπάρχουν μετεξεταστέοι. 

4. Επιλογή από τα Πανεπιστήμια.
Το λύκειο αυτονομείται πλήρως από τη διαδικασία επιλογής.  Αυτό σημαίνει ότι ο τίτλος σπουδών που έχει πάρει ο μαθητής πιστοποιεί την επίδοσή του στη συγκεκριμένη βαθμίδα και με αυτόν τον τίτλο αναζητά το μέλλον του είτε στην εκπαίδευση είτε στην αγορά εργασίας.
Τα Πανεπιστήμια προκηρύσσουν τις θέσεις για τους πρωτοετείς και για την επιλογή χρησιμοποιούν το βαθμό που πέτυχαν οι υποψήφιοι κατά την απόκτηση του Απολυτηρίου. Κάποιο πανεπιστήμιο μπορεί να ορίσει 1 ή 2 μαθήματα από αυτά που υπάρχουν στο απολυτήριο ως μάθημα βαρύτητας, οπότε θα προσμετρά τον βαθμό των μαθημάτων αυτών πολλαπλασιασμένο με ένα συντελεστή.

5. Ωράριο κατά τάξη
Α Τάξη
Μάθημα
Ώρες Εβδομαδιαίως
Παρατηρήσεις
Αρχ. Ελλ.Γλώσσα και Γραμματεία
3
H 1 ωρα θα είναι γραμματεία και οι 2 γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
4
Οι 2 λογοτεχνία και οι 2 έκθεση και γλώσσα
Μαθηματικά
4

Πληροφορική
2

Φυσικές Επιστήμες
4
Ενιαίο πρόγραμμα Φυσική Χημεία Βιολογία
Ιστορία
2
Ενιαίο πρόγραμμα που θα είναι 3+1 και μετά 2+2
Πολιτική Επιστήμη - Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
2
Θρησκευτικά
2
 Αναλυτικό πρόγραμμα προσανατολισμένο στην ιστορία των θρησκειών
Αγγλικά
3

Φυσική Αγωγή
3

Επιλογή 1
2
Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η Β ξένη γλώσσα
Project
2
Είναι ενισχυτικό του μαθήματος πάνω στο οποίο ειναι το θέμα του project
ΣΥΝΟΛΟ
33

Β’ & Γ’ Λυκείου

Μάθημα
Ώρες
Παρατηρήσεις
Κοινά υποχρεωτικά μαθήματα
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
6
Το περιεχόμενο και των δύο μαθημάτων θα συνδέεται με δυτικό πολιτισμό, οικολογία και περιβάλλον πολιτικά δικαιώματα κλπ
Αγγλικά
4
Φυσική Αγωγή
3

Project
2
Ερωτηματικό αν θα μετράει στη Γ’ Λυκείου

1η κατεύθυνση: Θετικές - Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας και Οικονομία

Μαθηματικά
6


Φυσικές Επιστήμες
6

Υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν
1.Πληροφορική
2. Βιολογία
3. Πολιτική Οικονομία
3
3
3
Θετικές – Τεχνολογικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας & Βιολογία
Οικονομικές Επιστήμες
2η κατεύθυνση: Κοινωνικές - Ανθρωπιστικές  Επιστήμες και Οικονομία.

Ιστορία
6

Α)Υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν
1. Αρχαία Ελληνικά
2. Μαθηματικά
6
6
Κοινωνικές – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες & Επιστήμες Διοίκησης
Β)Υποχρεωτικό κατ΄επιλογήν
1 Φιλοσοφία
2 Πολιτική Οικονομία
3
3

Κοινωνικές – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες & Επιστήμες Διοίκησης
Κατ’ επιλογήν Μάθημα
Για την 1η κατεύθυνση
1.Θέματα Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας
2.Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
3

3

Για τη 2η κατεύθυνση
1.Εφαρμοσμένη μαθηματική Σκέψη
2.Οι φυσικές επιστήμες στην καθημερινή ζωή
3
3Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου