Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Για τις συνενώσεις σχολείων στη Λέσβο και τον Νέο Σχολικό Χάρτη


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τις συνενώσεις σχολείων στη Λέσβο
και τον Νέο Σχολικό Χάρτη

Μυτιλήνη, 14 Μαρτίου 2011

Η Δημοκρατική Αριστερά έχει επανειλημμένα εκφραστεί υπέρ της ανάγκης μεταρρύθμισης στην Ελλάδα της εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυσή της ως δημόσιου κοινωνικού αγαθού και ως αναπτυξιακού παράγοντα της χώρας. Μέσα σε αυτή την προοπτική η Δημοκρατική Αριστερά Λέσβου θεωρεί ότι οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται από τη διοίκηση δεν ωφελεί να γίνονται εκ των προτέρων αντικείμενα άκριτης αποδοχής ή τυφλής άρνησης. Αντιθέτως, απαιτείται κάθε μία από αυτές τις αποφάσεις να γίνεται αντικείμενο κριτικής αποτίμησης με κριτήριο τον βαθμό που αυτές συμβάλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Οι λόγοι που επέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας τον σχεδιασμό του Νέου Σχολικού Χάρτη με συνενώσεις και ιδρύσεις νέων σχολείων ενδεχομένως να μην είναι κυρίως ή μόνο η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και «λογιστικοί λόγοι». Ωστόσο, πέρα από τις γενικές τοποθετήσεις, είναι ανάγκη να υπάρξει μια κριτική προσέγγιση ξεχωριστά του κάθε σημείου του Νέου Χάρτη.
Έτσι, θεωρούμε ότι ορθώς δεν υπήρξε καμιά αλλαγή στον Νέο Σχολικό Χάρτη σε σχέση με τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. Καθώς, ακόμη και τα μικρότερα γυμνάσια της περιοχής μας έχουν έναν ικανό αριθμό μαθητών που επαρκεί για την συγκρότηση κανονικών τάξεων σε αυτά, δεν υπήρχε κανένας λόγος συγχωνεύσεως αυτών των σχολείων.
Αντιθέτως, θεωρούμε ότι τέτοιοι λόγοι συνενώσεως υφίστανται σε σχέση με κάποια δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο μικρός αριθμός μαθητών σε ορισμένα δημοτικά σχολεία των χωριών έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν ως ολιγοθέσια και να απαιτείται στην ακραία περίπτωση του μονοθέσιου σχολείου ένας δάσκαλος να κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας μάθημα στους μαθητές έξι διαφορετικών τάξεων! Ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σε αυτά η διδασκαλία μαθημάτων όπως η ξένη γλώσσα, οι υπολογιστές αλλά και όλες οι άλλες δραστηριότητες που συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Γι’ αυτόν τον λόγο είμαστε υπέρ της συνενώσεως τέτοιων μικρών δημοτικών σχολείων με γειτονικά δημοτικά σχολεία, αρκεί η συνένωση αυτή να γίνεται προς όφελος των μαθητών και να έχει εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνησή τους. Όπως, επίσης, είμαστε υπέρ της συνενώσεως συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων μέσα στα αστικά κέντρα με σκοπό τη δημιουργία 12/θέσιων σχολείων που θα ευνοήσουν την πραγματοποίηση καινοτόμων δράσεων.
Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να προσκρούουν σε συναισθηματικούς δεσμούς, που συνδέουν τους κατοίκους πολλών περιοχών με τα δημοτικά τους σχολεία. Γνωρίζουμε την ύπαρξη αυτών των δεσμών και την κατανοούμε. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι δεσμοί αυτοί δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο σε μία μεταρρύθμιση που θα έχει ως στόχο το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για τα ίδια τα παιδιά τους. Ταυτόχρονα, συμμεριζόμαστε την ανάγκη να αποφευχθεί η ερήμωση των κτιρίων που στεγάζονται αυτά τα σχολεία, για τον λόγο αυτό καλούμε τις δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης να πάρουν πρωτοβουλίες που θα μετατρέψουν τα κτίρια αυτά σε κυψέλες πολιτισμού και συλλογικής δράσης γενικότερα.
Η ΔΗΜ.ΑΡ Λέσβου στο επόμενο διάστημα θα επεξεργαστεί θέσεις αναφορικά με την ουσιαστική αναζωογόνηση της λεσβιακής υπαίθρου -και των μικρών χωριών ιδιαίτερα- και θα τις φέρει σε συζήτηση με τους άμεσα ενδιαφερομένους.
.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΔΗΜ.ΑΡ.) ΛΕΣΒΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου