Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΘ:ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Σε χθεσινή του ανακοίνωση το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ δήλωσε σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου και την υποχρέωσή του να παραδώσει τους εκλογικούς καταλόγους των μελών ΔΕΠ, προκειμένου να γίνει η εκλογική διαδικασία, τα εξής: «Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται 20 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Παραμένει σε εκκρεμότητα το αίτημα της Συγκλήτου του ΑΠΘ προς την Οργανωτική Επιτροπή για νέα υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς η δυνατότητα αυτή δεν δίνεται στη νέα προκήρυξη.Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ βρίσκονται για το θέμα αυτό σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προς το οποίο έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα. Μέχρι να διευθετηθεί η εκκρεμότητα αυτή είναι φανερό ότι δε μπορεί να αναρτηθεί οριστικός κατάλογος υποψηφίων».
Ενόψει της νέας αυτής παρελκυστικής πολιτικής του Πρυτανικού Συμβουλίου, που αποσκοπεί εμφανώς σε νέα αναβολή των εκλογών, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και τη χρηματοδότησή του, είμαστε αναγκασμένοι να επισημάνουμε τα εξής:
1.      Καμιά αρμοδιότητα δεν έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο να υποβάλει ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας για το αν η Οργανωτική Επιτροπή των εκλογών έπρεπε παράλληλα με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών να δώσει και νέα ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων. Η διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών και ανάδειξης των μελών του Συμβουλίου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Οργανωτικής Επιτροπής και κανενός άλλου οργάνου (Συγκλήτου ή Πρυτανικού Συμβουλίου). Η ευθύνη για τη νόμιμη διεξαγωγή τους ανήκει στην Επιτροπή και ο έλεγχος νομιμότητας αυτής της διαδικασίας στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια (άρ. 76 παρ. 2 & 8 παρ. 3 ν. 4009/2011). Οι διοικητικές αρχές του Πανεπιστημίου τη μόνη αρμοδιότητα αλλά και υποχρέωση που έχουν είναι να συνδράμουν στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών (παράδοση εκλογικών καταλόγων, διάθεση αιθουσών και υπαλλήλων).
2.      Καμιά επίσης αρμοδιότητα δεν έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο να εξαρτήσει την παράδοση των εκλογικών καταλόγων από προϋποθέσεις που το ίδιο αυθαίρετα θέτει και μάλιστα από προϋποθέσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με το περιεχόμενο των εκλογικών καταλόγων.
3.      Επισημαίνουμε ότι η παράδοση των εκλογικών καταλόγων στην Οργανωτική Επιτροπή δεν είναι δικαίωμα, αλλά υποχρέωση των διοικητικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου άρνηση παράδοσής τους, που εμμέσως πλην σαφώς προκύπτει από την εκ νέου παρελκυστική τακτική των Πρυτανικών αρχών, συνιστά παράβαση καθήκοντος, με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται.
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της «Πανεπιστημιακής Συμπαράταξης ΑΠΘ» με ημερομηνία 12-1-2012 για το ίδιο θέμα.
13-1-2012
Σύνδεσμος Καθηγητών ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου